Skip to content
Menu
Menu

Om Gotland Grey Wool

5e6e83b7148907044ece4290_map_gotland

Gotland Grey Wool är ett initiativ som syftar till utveckling av en lönsam industriell värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland. Fokus i satsningen är materialutveckling kopplat till förädling av den grå ullen från gotlandsfåret, Gotland största fårras.

Centralt för initiativet är att utveckla former för affärsmässiga samarbeten som bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i hela värdekedjan – från tvättad ull via förädling till kund. Det långsiktiga målet är att öka möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland.

Projektet Gotland Grey har genomförts under perioden december 2018 – december 2020 med finansiering av länsstyrelsen genom EU-medel från landsbygdsprogrammet (2014-2020).

Mer om projektet, genomförandet och resultatet finns att läsa i projektrapporten ”Gotland Grey – ett initiativ för utveckling av en hållbar industriell värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland”

För materialprovsanalys läs rapporten ”Analys av materialprover 100% Gotland Grey – industrispunnet halvkamkarn av tackull från Gotlandsfåret” av textilingenjör Gunilla Östbom.

Materialbiblioteket, ett av projektets resultat, förvaltas av slöjd- och formkonsulenterna på Gotland Museum. För mer information om projektet och materialbiblioteket kontakta gärna Anso Norling, regional slöjd- och formkonsulent, Gotlands Museum: anso.norling@gotlandsmuseum.se

sve_hoger_548_kb.jpg
5df4018c0c9f3bc01a709ae0_EU-flagga+Europeiska+Jordbruksfonden+färg_cmyk_SE-p-500